فرم ارزیابی تأمین کنندگان

الف- آدرس پست الکترونیک بطور صحیح وارد شود زیرا در صورت تائید فرم ارزیابی پس از چند روز رمز ورود به پست الکترونیک ذکر شده ارسال خواهد شد.
ب- تکمیل موارد * دار اجباری می باشد.
ج-  اطلاعات واردشده در فیلدهای جدول باید فاقد علائم اختصاری (. ، : "  * & -  ...) باشد.
فرم ارزیابی تأمین کنندگان
*استان:  
*شهر:  
*نام :  
*نام خانوادگی :  
*نام شرکت:  
*سال سابق کاری با این نام:  
آدرس وب سایت: لطفا آدرس سایت را کامل وارد نمایید.
مانند http://www.kaspid.com

*پست الکترونیک:    
*تلفن ثابت:
تلفن همراه:  
دورنگار:
*کد پستی:
*آدرس پستی:  
* زمینه همکاری:


نوع فعالیت:* عنوان فایل:حجم فایل انتخابی بیشتر از 500 کیلوبایت نباشد
فایل PDF

نام تجهیزات، مواد و قطعات مورد نظر را ذکر کنید:
محصول حذف
نام نمایندگی های داخلی و خارجی خود را ذکر کنید:
نمایندگی حذف
نحوه پرداخت:

در صورت موجود بودن مواد و تجهیزات
یا تحویل فوری (کمتر از 3 روز) نام آنها را بنویسید.
نام مواد یا تجهیزات حذف
در صورت تحویل مواد و تجهیزات
در کمتر از یک ماه نام آنها را بنویسید
نام مواد یا تجهیزات حذف
طراحی وب سایت و سئو توسط کاسپید
Of course, Rolex doesn't make every type of watch you want and rolex replica isn't the best at everything, but there is no denying that in addition to their enviable brand image, they made very good timepieces. One of the ironies of Rolex is that the pieces most popular to watch lovers are not the pieces that Rolex sells rolex replica the most of. Ask a "watch guy" what the best Rolex watch is and most of us will point to something in rolex replica sale the "Oyster Professional" collection, such as a Submariner or GMT-Master (among others). Ask Rolex where most of their sales comes from, and they will tell you something completely different. From a business perspective, rolex replica sale will share that Datejusts, especially women's models with diamonds, are the most popular rolex replica sale products in their collection. So yes, watch lovers and "the general public" have replica watches sale different watch tastes.