فولاد ویان حامی نخستین همایش ارگونومی ایران

فولاد ویان حامی نخستین همایش ارگونومی ایران

دستیابی به بهترین ارتباط میان انسان و محیط کار با علم ارگونومی

نخستین همایش دوسالانه ارگونومی ایران با مشارکت و حمایت مجتمع فولاد ویان در تاریخ های 23 و 24 مهرماه 1393 در دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار می گردد.

این همایش توسط انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی همدان و چندین ارگان دولتی و شرکت تولیدی و صنعتی به منظور اشاعه و توسعه تخصصی- کاربردی دانش ارگونومی، ایجاد بستر مناسب جهت تبادل تجربیات در سطح ملی، آشنا ساختن مدیران صنایع و سازمانها و تصمیم گیرندگان با جنبه های کاربردی ارگونومی و نیز تثبیت جایگاه و نقش ارگونومی در روند توسعه کشور و با حضور اساتید برجسته ارگونومی، پژوهشگران، مدیران و کارشناسان صنایع و دانشجویان ارگونومی برگزار می گردد.

تاریخ درج: 1393/05/12 منبع خبر: روابط عمومی مجتمع فولاد ویان
طراحی وب سایت و سئو توسط کاسپید
Of course, Rolex doesn't make every type of watch you want and rolex replica isn't the best at everything, but there is no denying that in addition to their enviable brand image, they made very good timepieces. One of the ironies of Rolex is that the pieces most popular to watch lovers are not the pieces that Rolex sells rolex replica the most of. Ask a "watch guy" what the best Rolex watch is and most of us will point to something in rolex replica sale the "Oyster Professional" collection, such as a Submariner or GMT-Master (among others). Ask Rolex where most of their sales comes from, and they will tell you something completely different. From a business perspective, rolex replica sale will share that Datejusts, especially women's models with diamonds, are the most popular rolex replica sale products in their collection. So yes, watch lovers and "the general public" have replica watches sale different watch tastes.