تصویب اهداف و برنامه های سال 1393 مجتمع فولاد ویان

تصویب اهداف و برنامه های سال 1393 مجتمع فولاد ویان

مجتمع فولاد ویان با تکیه بر رویکرد خود در جهت بهبود سطح تعالی در بازه های زمانی منظم اقدام به برگزاری جلساتی با حضور کلیه مدیران و سرپرستان سازمان جهت ارائه راهبردها و برنامه های خود می نماید لذا به دلیل متغیر بودن وضعیت بازار صنعت فولاد وچالش های پیشرو تطبیق با شرایط بازار و ایجاد یک نظام بهره ور و همگام با تهدید ها و فرصت های موجود در بازار با تدبیر مدیران ارشد این سازمان، تلاش پیگیرانه کلیه پرسنل در خانواده فولاد ویان و تکنولوژی بالای تولیدی این شرکت محقق شده است.

بنابر نظام تحول مجتمع فولاد ویان و در چارچوب فعالیت های صورت پذیرفته در این شرکت در تاریخ 11/12/92 جلسه ای با حضور کلیه سرپرستان و مدیران برگزار گردید. در جلسه مذکور قائم مقام محترم مدیر عامل، آقای دکتر حاجی شفیعی با اشاره نقش موثر امور سیستمی در بهبود ساختار فرایند های این سازمان بر همکاری کلیه واحد ها در سال پیش رو و اجرای برنامه های مدون شده تاکید نمودند، همچنین مدیریت کارخانه، جناب آقای مهندس ابومحبوب بر پیگیری اهداف سازمان در سال پیشرو با همکاری کلیه واحد ها تاکید کردند و از تلاش مدیران و سرپرستان در این راستا قدردانی نمودند.

در این جلسه که بیش از 8 ساعت به طول انجامید پس از ارائه گزارش مسئول سیستم ها و روش های سازمان در خصوص فعالیت های انجام شده و برنامه ریزی های سال آینده، گزارش اهداف و برنامه های سازمان شامل وضعیت تولید، بازرگانی، مالی، منابع انسانی و سایر واحد ها ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.







تاریخ درج: 1392/12/14 منبع خبر: واحد سیستمها و روشهای مجتمع فولاد ویان
طراحی وب سایت و سئو توسط کاسپید
Of course, Rolex doesn't make every type of watch you want and rolex replica isn't the best at everything, but there is no denying that in addition to their enviable brand image, they made very good timepieces. One of the ironies of Rolex is that the pieces most popular to watch lovers are not the pieces that Rolex sells rolex replica the most of. Ask a "watch guy" what the best Rolex watch is and most of us will point to something in rolex replica sale the "Oyster Professional" collection, such as a Submariner or GMT-Master (among others). Ask Rolex where most of their sales comes from, and they will tell you something completely different. From a business perspective, rolex replica sale will share that Datejusts, especially women's models with diamonds, are the most popular rolex replica sale products in their collection. So yes, watch lovers and "the general public" have replica watches sale different watch tastes.