برگزاری جلسه ارائه اهداف و برنامه های مجتمع فولاد ویان

برگزاری جلسه ارائه اهداف و برنامه های مجتمع فولاد ویان

در راستای برنامه های مجتمع فولاد ویان در جهت توسعه فرآیندهای سیستمی و سطح تعالی سازمان و با توجه به رویکرد مدیران در ارتقاء سطح بهره وری، جلسه ارائه اهداف و برنامه ها، برای سال 1393 با حضور مدیران ارشد و سرپرستان واحد ها برگزار شد و در این چارچوب، اهداف و برنامه ها مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. در این جلسه که با حضور قائم مقام محترم مدیر عامل و مدیریت محترم کارخانه برگزار گردید، بر نقش موثر نظام ارزیابی متوازن و تدوین اهداف در سطوح مختلف در جهت ایجاد سازماندهی بین فعالیت های مختلف سازمان تاکید شد.
در این جلسه مدیران و سرپرستان واحد ها ضمن ارائه اهداف و برنامه های واحد خود نسبت به ارائه گزارش های تحلیلی از روند فعالیت های واحد در سال های اخیر نیز پرداختند. جلسه مذکور پس از شش ساعت بحث و بررسی در خصوص اهداف واحد ها با مشخص نمودن محور های اصلی جهت تدوین برنامه های نهایی واحد ها برای سال آینده به پایان رسید.


         

تاریخ درج: 1392/09/27 منبع خبر:
طراحی وب سایت و سئو توسط کاسپید
Of course, Rolex doesn't make every type of watch you want and rolex replica isn't the best at everything, but there is no denying that in addition to their enviable brand image, they made very good timepieces. One of the ironies of Rolex is that the pieces most popular to watch lovers are not the pieces that Rolex sells rolex replica the most of. Ask a "watch guy" what the best Rolex watch is and most of us will point to something in rolex replica sale the "Oyster Professional" collection, such as a Submariner or GMT-Master (among others). Ask Rolex where most of their sales comes from, and they will tell you something completely different. From a business perspective, rolex replica sale will share that Datejusts, especially women's models with diamonds, are the most popular rolex replica sale products in their collection. So yes, watch lovers and "the general public" have replica watches sale different watch tastes.